Raspall amb eix de 6 mm

Totes les mides i dureses